Persembahan bagi Sang Raja

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem¬† 2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.”¬† 3 Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh … More Persembahan bagi Sang Raja